Guatr Ameliyatından Sonra İz Kalır mı?

Tiroid bezi boynun ön alt kısmında yer alan organdır. Bu organın büyümesi, guatr hastalığıdır. Guatr ameliyatı, tiroid bezinin üzerinden yani boynumuzdan yapılmaktadır. Boyuna bir kesi oluşturularak ameliyat yapılmaktadır.

Günümüzde koltuk altından boyun bölgesine ulaşmayı sağlayan robot teknolojisi mevcut olmasına rağmen henüz oturmuş ve yaygınlaşmış bir uygulama değildir. Özellikle geniş omuzlu kişilerde de bu yöntem ile ameliyat yapmak hiç elverişli değildir. Bu yöntemle koltuk altındaki iz büyük bir yer kaplamaktadır. Bu yöntem sıklıkla kullanılmadığı için tiroid bezi cerrahisinde boyunda iz görülmektedir.

Guatr ameliyatı sonrası boyunda oluşan iz 4-6 cm arasında olmaktadır. Kişinin tiroid bezi büyüklüğüne, cilt kalınlığına, cilt altı dokusu kalınlığına göre bu kesi nadiren 8-10 cm’e kadar çıkabilir. Sıklıkla 4-6 cm’lik yatay bir iz görülmektedir. Boyun katlantıları ile bu izi saklamak mümkündür. Ameliyat sırasında olabildiğinde az iz kalması hatta iz kalmaması için uğraşılır.

Guatr ameliyatı incelikli bir cerrahidir. Tiroid bezi bölgesine doku bırakmayacak şekilde girip, tiroid bezi komşuluğundaki dokuların korunması gerekmektedir. Ameliyatın kritik kısmı, tiroid dokusu bırakmamak ve komşu organlara zarar vermemektir. Ancak bir cerrah olarak da iz bırakmadan ameliyatın sonlanmasına da özen göstermek gerekmektedir. Ameliyat sonrasında çoğu hastalarda iz kalmaz ya da küçük bir iz kalmaktadır.

Guatr Tedavisi İle İlgili İçerikler